Avlyser nedbørsrekordar

Dei vestlandske nedbørsrekordane frå januar 1989 blir truleg ståande.