• 12.000 HVER: Øystein (15) og Sigrid Haugen (14) får 12.000 kroner hver av Kvam Overformynderi. Bakgrunnen for tilbudet var at plassering av pengene deres i livrente i pengemarkedsfond påførte dem et stort tap på gebyr.<p/>FOTO: MARITA AAREKOL

Får erstatning fra Overformynderiet

Siden faren til Øystein og Sigrid Haugen døde, har Kvam Overformynderi forvaltet deres penger. Men en investering i 2002 påførte dem tap på 32.000 kroner.