• LEIRVIK 1. MAI: Rundt hundre personar stilte i 1.mai-toget på Leirvik , leia an av hovudtalar Anne-Grete Strøm-Erichsen, klubbformann Rune Rafdal (med fane) på Aker Stord og ordførar Magne Rommetveit.<p/> FOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR

Strøm-Erichsen kravde ny kurs

Anne-Grete Strøm-Erichsen herja med Bondevik-regjeringa i 1. mai-talen sin på Stord. Og lova eit varmare samfunn med nye folk til å styra landet.