Første kvinnelege lensmann

Marianne Aanonsen er tilsett som lensmann i Lærdal.