Hundrevis av lette sotrasinn

Fleire hundre personar har letta samvitet sitt etter å ha varsla Fjell kommune om mindre bygg som ikke er godkjent.