- Grovt av Skjælaaen

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) mener det ikke er grunn til å kritisere Anne Kverneland Bogsnes for å ha mistet kontrollen i Helse Bergen.