SFT vil se på utslippstillatelse

Statens forurensningstilsyn (SFT) foretok en kontroll av Rolls-Royce Marine siste gang 17. august 2000.