Fleire dømde kan få sakene opp på nytt

Til saman sju dommar er i sommar avsagt av Gulating lagmannsrett der retten har vore feil samansett. Fem av sakene har enda med domfelling. Dei kan alle bli oppheva.