• (1/2)
    FAGERBRATTEST: Fagerbakken er sammen med Nygårdslien de bratteste bakkene dersom en måler gjennomsnittet av den totale lengden. De må likevel se seg slått av Skivebakken, som i deler av bakken har den bratteste strekningen av alle.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ

Skivebakken er brattest i Bergen