Lot tannlegeboret stå

Odontologisk klinikk sendte pasienter hjem, mens fylkestannlegen lot offentlige tannklinikker bore som vanlig.