Rasvarsling vanskeleg

Automatisk rasvarsling blir stadig meir avansert langs jernbanen, men Statens vegvesen har berre dårlege erfaringar. Dei satsar på det trygge.