Vil ha færre psykologistudentar

Når utgiftene ved Universitetet i Bergen no må kuttast, kan det psykologiske fakultetet verta hardast råka. Det synest både studentar og tilsette er greitt.