• VIL IKKJE FLYTTE. Vilde, Marie, Eline og Kristian har ikkje lyst til å gå på skule i Dale sentrum. Kommunen har foreslått å legge ned Bergsdalen skule for å spare pengar. Berit Pettersen (bak) er blant foreldra som engasjerer seg. Denne dagen har elevar og foreldre felles frukost på skulen.<p/>FOTO: GIDSKE STARK

Liten skule krev livets rett

Seksåringar i Bergsdalen må bruke opptil 16 timar i veka på skulevegen neste år, dersom Vaksdal kommune legg ned skulen i bygda for å spare pengar.