Prisbelønt Haakonsvern-opprydding

NCCs opprydding i miljøgifter på Haakonsvern orlogsstasjon er tildelt byggenæringens «Oscar».