Familie trakassert etter sexanmeldelse

Etter å ha forgrepet seg på den seks år gamle jenten, trakasserte den unge gjerningsmannen familien hennes i halvannet år for å skremme dem til taushet.