- Var kvalm i ti månader

34-årige Bente Waage var nybakt mor da ho fekk Giardia. Ho skildrar livet med sjukdommen som eit ti månaders kvalmemareritt.