Tunnelreparasjon gir lang omveg lenge

Kvinnheringane og nokre av oddingane si hovudåre til Bergen blir stengt i fleire månader når Vegvesenet utvidar dei seks tunnelane mellom Gjermundshamn og Mundheim. Strossinga av tunnelane startar i slutten av januar.