Ulovlig med privat import

Privatpersoner har ikke lov til å importere giftstoffene som ble ulovlig hensatt ved et avfallsmottak i Åsane.