Vil bedre tilbudet

Barn som opplever familievold, må gis det samme behandlingstilbudet som flyktningbarn med traumer. Det mener barne- og familieminister Laila Dåvøy.