Brenn for sjukehuset

Over tusen vossingar og hardingar slo i går ring rundt Voss sjukehus med brennande faklar i beinkulden.