Store vanskar med vassforsyninga

Kulde og tørke skapar ikkje berre kraftkrise. Mange slit også med vassforsyninga.