- Høyskoler i distriktene gir for gode karakterer

Høyskoler i distriktene er snillere med karakterene enn universitetene i byene, mener forsker og sensor Pål Veiden. Lærestedene henter stadig sjeldnere inn eksterne sensorer. Fagfolk frykter at dette kan vanne ut karaktersystemet.