Mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand

En mann i 40-årene må avgi utvidet blodprøve etter at andre bilister meldte fra om uvøren kjøring.