Markusplassen ved Damsgårdssundet

Hvordan finne 100 millioner kroner til Markusplassen og broen og gangbroen over Damsgårdssundet?