Jordras ved Brimnes

Store nedbørsmengder i Hardanger lørdag kveld førte til at riksvei 13 ble stengt av et jord- og steinras ved Brimnes ved 21-tiden.