Avviser påstander fra ansatte

Styreleder Harald Kryvi mener styret har tatt tilstrekkelig hensyn til ansiennitet. Men han håper at rettssak kan unngås.