Søndags-BT i tabloid fra 28. september

Bergens Tidendes søndagsutgave kommer i tabloid fra 28. september.