Sogningar på prestejakt

I dag startar jakta på ein prest som vil vie den iranske asylsøkjaren Masoumeh Bakhtiari og sambuar Sardang Mardani.