Russisk tankskip i vanskar ved Stad

To kystvaktskip vart sende til Stadhavet etter at den russiske oljetankaren "Kuban" kom i vanskar i føremiddag. Det var 23 personar om bord og 10 meter høge bølgjer i området.