Vurderer fartssperre i alle biler

Kjøretøyer over 3,5 tonn vil innen nyttår bli pålagt å installere fartssperre som gjør det umulig å kjøre fortere enn 100 km/t. Samferdselsministeren vil vurdere ordningen også for privatbiler.