Brekende sekslinger

Seks levende lam klarte søye nr. 3042 å presse ut. Alt er vel med mor og barn. Se BTV-innslag