Mangler mat, må slaktes

Kyr på Vestlandet har spist opp all maten sin og bøndene har store problemer med å skaffe mer. Flere dyr må nå slaktes.