Bedre tilbud for seksuelt misbrukte

Barn og unge som har opplevd å bli misbrukt seksuelt, får nå tilbud om gruppesamtaler for å bearbeide de vonde opplevelsene.