Kontrollutvalget skal vurdere SFO-prisene

Arbeiderpartiet frykter at Bergen kommune krever inn for høy foreldrebetaling for en plass i Skolefritidsordningen.