Ingen erstatning selv etter opplagte feil

Selv om Sjøkartverket eller Kystverket skulle ha begått opplagte feil i losing, merking eller varsling av skjær i Vatlestraumen, er det langt fra sikkert at et søksmål vil føre frem.