Vurderer 50 kroner i bomavgift

Byråd Lisbeth Iversen vurderer å bruke bompengene for å redusere biltrafikk og forurensning. Prisen må opp i 50 kroner for å få biltrafikken ned.