Alltid nye bomstasjonar

Nordhordlandsbrua er gratis frå 1. januar. Og i november fell bommane på Askøybrua. Men bompengefrelste kan det med tol. Frå 2007 får vi betala 20 kroner for å køyra til Voss, anten det er frå Dale eller frå Granvin.