Jobber mindre, klarer mer

Er målet med kvalitetsreformen for høyere utdanning økt effektivitet, er den en dundrende suksess. Er målet gjenreising av heltidsstudenten, er den en fiasko.