Fødande flyktar frå Lærdal

Berre fire fødslar er innmeldt til sjukehuset i Lærdal i januar. Gravide sognekvinner reiser heller til Førde og Voss.