Usikre fedre stormet til rettssalen

I 2002 var det rundt 150 tingrettssaker for å fastslå farskap. Da Barneloven ble endret fra 1. april i fjor, steg antallet tingrettssaker til over 300.