Såg garden bli rasert

Frå Flatbrehytta (954 moh) såg bonde Eirik Øygard hjelpelaus på at stein- jord- og vannmassar raserte garden nede i dalbotnen. Kun flaks gjorde at det ikkje gjekk liv i Fjærland i går.