Pust og pes i ny hinderløype

Ti barn myldrer over tauene 60 centimeter fra bakken. Med iver kjemper de seg videre. Et lite tårn av bilringer skal forseres.