Struper hjemmetjenestene i Bergenhus

Slutt på ukentlig husvask. Flere må klare seg uten hjelp. Bydelsdirektøren i Bergenhus vil kutte 20 millioner i bydelens hjemmetjenester.