Væpna aksjon ved Stad

Væpna politi måtte rykkje ut, då grendehusfesten ved Stad gjekk heilt av hengslene i natt. To skot skal vere avfyrte.