Mot slutten for Odda Smelteverk

Det går mot slutten for Odda Smelteverk. Ordfører Toralv Mikkelsen i Odda frykter at styret vil slå smelteverket konkurs 20. februar.