"Folgefonn" i rute att laurdag

M/F "Folgefonn" vart sett inn i trafikk igjen i sambandet Hatvik-Venjaneset laurdag 15. februar. Dette var gjort etter godkjenning av Skipskontrollen.