Bergen rammes av tuberkuloseepidemi

Bergen opplever nå sin verste tuberkuloseepidemi på over femti år. Hittil i år er det registrert 23 nye tilfeller av aktiv tuberkulose.