- Pøser på med piller

— Eneste hjelpen til ungdom i krise er stort sett piller, mer piller og enda mer piller.