-Bruker utviklingshemmede for å få mer penger

Liv Røssland (Frp) mener Arna bydel har et moralsk problem når bydelen bruker psykisk utviklingshemmede for å få mer penger fra bystyret.