Må betale like mye

Selv om standarden på sykehjemmene er svært ulik, må alle beboere betale det samme.